07.09.2022. Nr. 1-5/212

Viedoklis

Vēstule valdībai par minimālo ienākumu līmeņu pārskatīšanu

Apraksts

Tiesībsargs aicinājis valdību pilnveidot tiesisko regulējumu, nodrošinot:
1) garantētā minimālā ienākuma līmeņa un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra pārskatīšanu atbilstoši patēriņa cenu pieaugumam jau no šā gada 1.oktobra;
2) minimālo ienākumu sliekšņu pārskatīšanu no 2023.gada 1.janvāra, ņemot vērā šā brīža sociālekonomisko situāciju un atbilstoši aktualizējot minimālo ienākumu sliekšņu aprēķinu metodiku;
3) valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un minimālo pensiju pārskatīšanu jau no 2023.gada 1.janvāra, neatliekot tā izmaksu uz četriem mēnešiem.
Par rekomendāciju ieviešanu lūdz informēt līdz 2022.gada 30.septembrim.