Pētījums

Pacientu cilvēktiesības atrodoties psihoneiroloģiskajā slimnīcā