29.06.2000.

Eiropas Savienības dokuments

Padomes Direktīva 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības (pieņemta 2000.gada 29.jūnijā)