ANO dokuments

Pamatprincipi par tiesību sargāšanas amatpersonu spēka un ieroču izmantošanu (pieņemti 1990. gadā)