30.08.2023.

Viedoklis

Par aizgādņu problemātiku pašvaldībās

Apraksts

Tiesībsarga vēstule Labklājības ministrijai par personu ar ierobežotu rīcībspēju tiesisko aizsardzību saistībā ar aizgādņu problemātiku pašvaldībās, vēstule zināšanai nosūtīta arī Latvijas Pašvaldību savienībai, Vides un reģionālās attīstības ministrijai un Tieslietu ministrijai