07.07.2022.

Viedoklis

Par atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma ieviešanu

Tiesībsargs vēstulē Ministru prezidentam lūdz pievērst īpašu uzmanību tam, lai vairāk nenotiktu kavēšanās ar atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma ieviešanu, kā arī atbalstīt Konceptuālajā ziņojumā piedāvāto 2.A risinājuma ieviešanu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 2023. gadā.