17.07.2023.

Viedoklis

Par iespēju izsniegt kredītu ar valsts galvojumu Latvijas pilsoņiem, kas studē ārvalstu augstskolās

Apraksts

Tiesībsarga vēstule Izglītības un Zinātnes ministrijai par iespēju izsniegt kredītu ar valsts galvojumu
Latvijas pilsoņiem, kas studē ārvalstu augstskolās