20.08.2012.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par jautājumiem, kuriem tiesībsarga ieskatā varētu būt nozīme lietā 2012-09-01, par likuma “Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 16.punkta 1.apakšpunkta atbilstību Satversmes 91. un 109.pantam”.