10.06.2024.

Viedoklis

Par Latvijas jauniešu tiesībām uz izglītību

Apraksts

Tiesībsarga vēstule Ministru prezidentei par Latvijas jauniešu tiesībām uz izglītību (par dokumentu izsniegšanu skolu absolventiem)

Tiesībsargs lūdz Ministru prezidenti steidzami iesaistīties jautājuma risināšanā, izvērtējot iespēju nodrošināt dokumentu izsniegšanu skolēniem, kuri vērsušies ar pamatotu iesniegumu Valsts izglītības satura centrā un Izglītības un zinātnes ministrijā tādā termiņā, lai tie spētu iesniegt dokumentus studijām izvēlētajā ārvalsts augstskolā savlaicīgi jau šajā gadā, jo tehniskas un administratīvas grūtības nevar būt šķērslis tiesību uz izglītību nodrošināšanai.