18.12.2023.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Par cilvēktiesību nodrošināšanu Latvijas Sarkanā krusta ģimenes atbalsta centrā “Dzeguzīte”

Apraksts

Tiesībsarga ziņojums par cilvēktiesību nodrošināšanu biedrības “Latvijas Sarkanais krusts” Zemgales komitejas ģimenes atbalsta centrā “Dzeguzīte”