22.05.2024.

Viedoklis

Par pašvaldības līdzfinansējuma par bērnu izglītošanu aplikšanu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli

Apraksts

Tiesībsarga vēstule Latvijas Republikas Saeimai par pašvaldības līdzfinansējuma par bērnu izglītošanu
aplikšanu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN)

Tiesībsargs aicina Saeimas deputātus veikt grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas paredzētu, ka gada apliekamajā ienākumā netiek ietverts un ar nodokli netiek aplikts līdzfinansējums (kompensācija) par bērnu pirmsskolas izglītības, pamata izglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības vai interešu izglītības iegūšanu