05.10.2016.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par Maksātnespējas likuma 9.panta pirmās daļas otrā teikuma un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 26.punkta un pārejas noteikumu 22.2punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam