12.10.2016.

Atzinums

Par Ministru kabineta 2015. gada 22. septembra noteikumu Nr. 539 “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” atbilstību Satversmes 111. un 115. pantam