2019-03-18

Viedoklis Satversmes tiesai

Par papildu informāciju lietā Nr.2018-24-01