18.03.2019.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par papildu informāciju lietā Nr.2018-24-01