26.06.2023.

Viedoklis

Par priekšlikumu grozījumiem Izglītības likumā (par vardarbīgiem izglītojamajiem)

Apraksts

Tiesībsarga vēstule Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai par Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) un Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas (LIVA) priekšlikumu grozījumiem Izglītības likumā, kas paredz noteikt izglītības iestādes vadītāja tiesības pieņemt lēmumu par obligātās izglītības vecuma izglītojamā turpmāko izglītības ieguvi dzīvesvietā, ja izglītojamais bijis vardarbīgs pret citiem izglītības iestādes izglītojamiem, pedagogiem vai citām izglītības procesā iesaistītām personām