02.01.2024.

Viedoklis par likumprojektu

Par speciālo zināšanu apguvi bērnu tiesību aizsardzības jomā (advokāta palīgam, tiesu izpildītāja palīgam un zvērināta notāra palīgam)

Apraksts

Tiesībsarga vēstule Labklājības ministrijai par grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā, paredzot, ka speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā ir nepieciešamas arī advokāta palīgam, tiesu izpildītāja palīgam un zvērināta notāra palīgam