Speciālās zināšanas bērnu tiesību jomā

Bērnu tiesību aizsardzības likumā ir norādīti tie speciālisti, kuriem darba pienākumu veikšanai ir nepieciešamas īpašas (speciālas) zināšanas par bērnu tiesībām.  

Piemērs: Pašvaldības Sociālā dienesta darbiniekam, kurš strādā ar mūsu ģimeni, nav speciālo zināšanu par bērnu un vecāku tiesībām un pienākumiem. Pie kā par to vērsties? 

Informatīvie materiāli

Skatīt visus