Speciālās zināšanas bērnu tiesību jomā

Bērnu tiesību aizsardzības likumā ir norādīti tie speciālisti, kuriem darba pienākumu veikšanai ir nepieciešamas īpašas (speciālas) zināšanas par bērnu tiesībām.  

Piemērs: Pašvaldības Sociālā dienesta darbiniekam, kurš strādā ar mūsu ģimeni, nav speciālo zināšanu par bērnu un vecāku tiesībām un pienākumiem. Pie kā par to vērsties? 

Tiesību akti

Skatīt visus

Informatīvie materiāli

Skatīt visus