04.01.2024.

Viedoklis

Par speciālo zināšanu apguvi bērnu tiesību aizsardzības jomā advokātiem

Apraksts

Tiesībsarga vēstule Labklājības ministrijai par nepieciešamību rosināt grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likuma Pārejas noteikumu 27. punktā attiecībā uz speciālo zināšanu apguvi bērnu tiesību aizsardzības jomā advokātiem