18.05.2015.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par tiesībsarga viedokli lietā Nr.2015-06-01 “Par Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 11.⁶ panta pirmās daļas atbilstību LR Satversmes 100.pantam”.