17.08.2015.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par tiesībsarga viedokli lietā Nr. 2015-11-03 “Par Latvijas Bankas 2014. gada 15. septembra noteikumu Nr.141 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu” 19. un 20. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 64. pantam, kā arī 91. panta pirmajam teikumam”