30.10.2015.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par tiesībsarga viedokli lietā Nr.2015-15-0103 “Par DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likuma 1.panta 2. un 6.punkta, 4.panta, 10.panta, 18.panta pirmās daļas, kā arī Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumu Nr.620 “DNS nacionālajā datu bāzē iekļaujamo ziņu sniegšanas, kā arī bioloģiskā materiāla un bioloģiskās izcelsmes pēdu izņemšanas kārtība” 2.un 13.punkta tiktāl, ciktāl tie attiecas uz aizdomās turētajām personām, atbilstību LR Satversmes 96.pantam”.