Privātās un ģimenes dzīves neaizskaramība

Tiesības uz privāto dzīvi ir plašs jēdziens, kas ietver cilvēka tiesības uz savu privāto telpu, fizisko un garīgo integritāti, godu, cieņu, kā arī tiesības uz datu aizsardzību. 

Piemērs: Publiskajā telpā ir nonākusi informācija, ko telefoniski esmu paudis tikai konkrētam cilvēkam. Uztraucos, ka manas telefonsarunas ir noklausītas. 

Vairāk par tiesībām uz privāto dzīvi.

Tiesību akti

Skatīt visus

Atzinumi un viedokļi

Skatīt visus