30.06.2023.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Ziņojums par veselības aprūpes pieejamību Jēkabpils cietumā

Apraksts

Tiesībsarga ziņojums par veselības aprūpes pieejamību Jēkabpils cietumā un Tieslietu ministrijas atbilde par rekomendāciju izpildi