15.04.2013.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokļa papildināšanu lietā Nr. 2012-26-03 “Par Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” atbilstību LR Satversmes 91.panta pirmajam teikumam”