2012-08-03

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr. 2012-07-01 “Par Kredītiestāžu likuma 179.panta pirmās daļas atbilstību LR Satversmes 105.pantam un Kredītiestāžu likuma 179.panta otrās daļas atbilstību LR Satversmes 92.panta pirmajam teikumam”.