Tiesības uz taisnīgu tiesu

Tiesības uz taisnīgu tiesu ir vienas no būtiskākajām pamattiesībām, ko garantē Latvijas Republikas Satversme. No šo tiesību pienācīgas nodrošināšanas lielā mērā ir atkarīga pārējo cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzība. Visizplatītākie trūkumi nereti ir nesamērīgi ilgi tiesvedības procesi, juridiskās palīdzības kvalitāte, spriedumu izpilde, tiesu pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti. 

Piemērs: Valsts man piešķīrusi advokātu, bet sarunās ar viņu rodas sajūta, ka viņš pat nav iepazinies ar visiem lietas materiāliem. Sāku apšaubīt viņa profesionalitāti.  

Vairāk par tiesībām uz taisnīgu tiesu.

Informatīvie materiāli

Skatīt visus