2012-09-21

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2012-11-01 “Par Izglītības likuma 50.panta 1.punkta atbilstību LR Satversmes 106. pantam”.