22.02.2013.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr. 2012-21-01 “Par 2009.gada 12.marta likuma “Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā” 5.panta atbilstību LR Satversmes 1. un 91.pantam”.