18.03.2013.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr. 2012-26-03 “Par Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr. 899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegāde izdevumu kompensācijas kārtība” 67.1 punkta 3.apakšpunkta (2010.gada 28.decembra redakcijā) atbilstību LR Satversmes 91.panta pirmajam teikumam”