27.08.2013.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2013-09-01 “Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 21.panta otrās daļas vārdu “ja par to paredzētais naudas sods nepārsniedz trīsdesmit latus” atbilstību LR Satversmes 91.panta pirmajam teikumam”.