Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2013-12-01 “Par Ceļu satiksmes likuma 43².panta, ciktāl tas skar transportlīdzekļa īpašnieka tiesības administratīvo pārkāpumu lietvedībā, atbilstību Satversmes 92.pantam”

Publicēts:

Pielikumi

  • Group
  • Group