26.11.2012.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2013-12-01 “Par Ceļu satiksmes likuma 43².panta, ciktāl tas skar transportlīdzekļa īpašnieka tiesības administratīvo pārkāpumu lietvedībā, atbilstību Satversmes 92.pantam”