15.01.2014.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2013-15-01 “Par robežsardzes likuma 49.panta pirmās daļas vārdu “apvienoties arodbiedrībās” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 102.pantam un 108.panta otrajam teikumam”