14.04.2016.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr. 2015-23-01 “Par likuma “Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 12. punkta trešās daļas otrā teikuma, ciktāl tas noteic gadījumus, kad izdienas pensijas vietā piešķiramo vecuma pensiju var noteikt mazāku par izdienas pensiju, kas saņemta līdz vecuma pensijas piešķiršanas brīdim, atbilstību LR Satversmes 91. un 109. pantam.