06.07.2016.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2016-04-03 “Par Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumu Nr.187 “Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.1002 “Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments “Latvijas lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004,-2006.gadam”” atbilstību LR Satversmes 105.pantam”