2018-11-09

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr. 2018-14-01 “Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta 7.¹ daļas 1.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam”.