Pētījums

Partiju izslēgšana no pirmsvēlēšanu TV debatēm to maznozīmīguma dēļ