02.01.2016.

Pētījums

Partiju izslēgšana no pirmsvēlēšanu TV debatēm to maznozīmīguma dēļ