02.01.2014.

Pētījums

2014.gada pētījums par ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu, Personu ar invaliditāti aptauja

Tiesībsarga 2014.gada pētījums par ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu, Personu ar invaliditāti aptaujas rezultāti