Pētījums

Pētījums par ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu, Personu ar invaliditāti aptauja

Publicēts:

Pielikumi

  • Group