27.10.2023.

Pieteikums Satversmes tiesai

Pieteikums Satversmes tiesai par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas valstspilsētā

Apraksts

Tiesībsarga pieteikums Satversmes tiesai par Rīgas domes 2023. gada 26. aprīļa saistošo noteikumu Nr. RD-23-199-sn “Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” 19. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64., 91. un 110. pantam (6 gadus vecu bērnu uzņemšanu 1. klasē)

Papildināts ar tiesībsarga 13.06.2024. viedokli Satversmes tiesai par lietas Nr. 2023-43-03 nodošanu izskatīšanai