Bērna tiesības uz izglītību

Ikvienam ir tiesības uz kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību. Izglītības likumā noteikts, ka Latvijā katram bērnam ir pienākums apgūt pirmsskolas sagatavošanu un pamata izglītību, turklāt Satversme garantē valsts apmaksātu pamatizglītību un vidējo izglītību. Katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā pašvaldības izglītības iestādē, nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt vidējo izglītību, kā arī nodrošināt iespēju īstenot interešu izglītību un atbalstīt ārpusstundu pasākumus, arī bērnu nometnes. Bērnam ir pienākums mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai.

Piemērs: Skola pieprasa, lai vecāki pērk grāmatas vēstures stundām. Vēlaties noskaidrot, vai to nevajadzētu nodrošināt skolai. 

Informācija par mācību līdzekļiem un skolas formām.

Tiesību akti

Skatīt visus

Informatīvie materiāli

Skatīt visus