22.07.1994.

Latvijas tiesību akts

Pilsonības likums

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=57512