04.11.1993.

Eiropas Padomes dokuments

Protokols Nr. 1 Eiropas konvencijai par spīdzināšanas, antihumānas un personu pazemojošas izturēšanās vai soda novēršanu