04.11.1993.

Eiropas Padomes dokuments

Protokols Nr. 2 Eiropas konvencijai par spīdzināšanas, antihumānas un personu pazemojošas izturēšanās vai soda novēršanu