12.06.2012.

Viedoklis

Saskaņā ar likuma “Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām” 2.pantu tiesībsargs veic pārraudzību par Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas gaitu un ir konstatējis nepilnības tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanas sistēmā.