30.01.2002.

Latvijas tiesību akts

Seksuālās un reproduktīvās veselības likums

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=58982