11.10.2023.

Viedoklis

Par speciālo zināšanu apguvi bērnu tiesību aizsardzības jomā

Apraksts

Tiesībsarga vēstule Tieslietu ministrijai, Juridiskās palīdzības administrācijai, Labklājības ministrijai un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai par speciālo zināšanu apguvi bērnu tiesību aizsardzības jomā