27.06.1978.

ANO dokuments

Starptautiskās Darba organizācijas 1978. gada Darba attiecību (valsts dienests) konvencija (C151) (pieņemta 1978. gada 27. jūnijā)