19.06.1981.

ANO dokuments

Starptautiskās Darba organizācijas Konvencija (Nr. 154) par darba koplīguma slēgšanas veicināšanu (pieņemta 1981. gada 19. jūnijā)