21.06.1988.

ANO dokuments

Starptautiskās Darba organizācijas konvencija (Nr.168) par nodarbinātības veicināšanu un aizsardzību pret bezdarbu (pieņemta 1988. gada 21. jūnijā)