25.06.1958.

ANO dokuments

Starptautiskās Darba organizācijas Konvencija par diskrimināciju nodarbinātībā un profesijā (pieņemta 1958. gada 25. jūnijā)